Εφαρμογη & Εγγυηση

Εφαρμογή Συστήματος Dryvit & Εγγύηση

H ETAPOL LTD σας δίνει την επιλογή Συστήματος Θερμοπρόσοψης Dryvit για:

  1. Προμήθεια Υλικών & Εφαρμογή: Η εφαρμογή γίνεται από το εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργείο της Εταιρείας.
  2. Προμήθεια Υλικών Μόνο: Η εφαρμογή γίνεται από άλλους, με επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου.

Τα Συστήματα Θερμοπρόσοψης Dryvit, αλλά και τα Θερμομονωτικά Υλικά που χρησιμοποιεί η ETAPOL LTD, ακολουθούν Πρότυπα και τους Κανονισμούς που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Θερμοπρόσοψη Κτιρίων και διαθέτουν:

  • Τεχνικές Εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Technical Approval (ETA))
  • Πιστοποιητικά ISO
  • Πιστοποιητικά Quality Assurance (Διασφάλισης Ποιότητας)
  • Δηλώσεις Επίδοσης

Η Εφαρμογή γίνεται από το Εξειδικευμένο και Πιστοποιημένο από την Εταιρεία Συστημάτων Θερμοπρόσοψης Dryvit Συνεργείο μας, και δίνεται εγγύηση 5 ετών από την ΕΤΑΠΟΛ ΛΤΔ για την εφαρμογή και 10 ετών από την Dryvit για την ποιότητα των υλικών